• 010 311 3080
  • Menu
  • Ostoskori

Pelastajat paikalle!

Posted by Minna Lämsä on 31.10.2018 11:26:31

Tehtävä koodilla ”203A – bussi junaradalla” saapuu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitoon 28.8.2018.  Ensihoidon erikoislehti Systolen (5/2018) artikkelissa 203A – bussi junaradalla kuvaillaan seikkaperäisesti pelastushenkilökunnan ansiokas toiminta Kuopion suuronnettomuustilanteessa.

Hälytyksen tultua kenttäjohtaja Antti Lindqvist alkaa johtaa bussionnettomutta tilannekeskuksesta käsin. Ensimmäiseksi kohteeseen lähtee pelastuksen yksiköitä ja kaksi ambulanssia. Ensimmäisenä paikalle tulleet ensihoitajat määrätään tekemään triagea eli potilasluokittelua. Käy selville, että loukkaantuneita on mahdollisesti 30. Bussi on pudonnut kaiteen läpi junaradalle ja ennen putoamistaan osunut viiteen autoon. Kenttäjohtaja alkaa kokoamaan kaikki mahdolliset lisäresurssit paikalle. Sairaalaa tiedotetaan tilanteesta ja sairaalan päivystys tekee suuronnettomuushälytyksen. Ensihoidossa taas käynnistetään suuronnettomuusprotokolla.

Ensihoitaja tekee potilasluokittelun välineenään Meret triagelaukku

 

Ensimmäisenä paikalle tulleet ensihoitajat aloittivat potilasluokittelun mukanaan vain Meret-triagelaukku (kuvassa).

Maasto on erittäin vaikeakulkuista, mutta pelastuskoneisto toimii tehokkaasti. Muutama yksikkö kulkee edestakaisin sairaalan ja onnettomuuspaikan väliä. Alle tunnin kuluttua tapahtuneesta viimeinenkin potilas on ambulanssissa matkalla sairaalaan. Kenttäjohtaja Lindqvist nostaa onnistuneen tehtävän kantavaksi voimaksi yhteistyön. ”Tiimityö toimi kaikkien kohdalla. Pelastajat ja ensihoito olivat asiasta samaa mieltä -toiminta oli ollut rauhallista, ammattimaista ja perustui kollegoiden luottamiseen.”

 

Mobiilihoitaja tekee hoidon tarpeen arvioinnin potilaan kotona

Pelastajia on monenlaisia. Systolen (5/2018) artikkelissa Mansen mobiilihoitaja kerrotaan mobiilihoitajatoiminnasta, jonka Tampereen kaupunki aloitti kotihoidon asiakkailleen helmikuussa 2017. Tampereella huomattiin, että kotihoidon asiakkaat tekivät vuosittain paljon käyntejä päivystyspoliklinikalle. Tarkemman tarkastelun jälkeen selvisi, että moni ongelma voitaisiin ratkaista potilaan kotona, jos siellä olisi mahdollista tehdä riittävä hoidon tarpeen arviointi.

Mobiilihoitaja2-1

 

Mobiilihoitaja Janne Nokelaisen Meret-repun varustukseen kuuluvat muun muassa verenpainemittari, pulssioksimetri, alkometri ja etästetoskooppi, vierianalytiikkaa ja muutamia lääkkeitä, jotta hoitoja voidaan aloittaa jo potilaan kotona. Mukana kulkee myös corpuls c3- defibrillaattori.

Käynti päivystyspoliklinikalla voi olla ikäihmiselle rasittava kokemus, jos klinikalla on ruuhkaa ja hoitoa joutuu odottelemaan. Tarpeettomat päivystyskäynnit ja sairaalajaksot myös altistavat ikäihmisiä infektioille, sekavuudelle ja liialle vuoteessa makaamiselle. Mobiilihoitajatoiminta on luotu ensisijaisesti vastaamaan sellaisiin kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin, jotka eivät vaadi päivystyspoliklinikkakäyntiä.

Mobiilihoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin, jatkohoitosuunnitelman ja ottaa tarvittaessa etäyhteyden geriatrian poliklinikan lääkäriin. Etävastaanotto hoituu tietokoneen ja videoyhteyden välityksellä. Mobiilihoitaja voi jatkaa työskentelyä ja palveluiden koordinointia akuuttitilanteen jälkeenkin, sillä hänellä on kokonaiskäsitys kaikista ikäihmisten palveluista.

Pirkanmaan ensihoitopalveluiden päällikkö Anssi Aunola kertoo, että mobiilihoitajan käynnit ovat aika pieni osa koko Pirkanmaan ensihoidon tilastoissa, mutta sekä mobiilihoidon että ensihoidon tavoite on sama: ”vastata ikäihmisten päivystyksellisiin tarpeisiin tukien heidän terveyttään ja toimintakykyään.”

Medkitin valikoimaan kuuluu ammattimaisen hoitotyön vaatimukset täyttävät triagelaukut, ensihoitolaukut ja defibrillaattorit, katso lisää verkkokaupasta.

   KATSO YLI 6000 TUOTTEEN VALIKOIMA

Blogi perustuu Systolen julkaisuun (5/2018).

 

Topics: ensihoito, triage, mobiilihoito, pelastustoiminta, hoidon tarpeen arviointi, potilasluokittelu